sBiznes jest systemem, który powstał na bazie sprawdzonego przez tysiące klientów, pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu dla małych i średnich przedsiębiorstw SIMPLE-BUSSINESS.
sBiznes kontynuując dobre tradycje SIMPLE-BUSSINES doskonale sprawdza się w wielu firmach, instytucjach, biurach rachunkowych, szpitalach, muzeach, obiektach sportowych i rekreacyjnych, wypożyczalniach, sklepach, restauracjach, hotelach oraz w obiektach z kontrol i nadzorem dostępu.
 • kontrola dostępu do zamkniętych obszarów (pływalnie, lodowiska, boiska, itp.),
 • obsługa i rozliczanie transakcji związanych z dostępem oraz wypożyczaniem sprzętu,
 • zarządzanie i nadzór nad wyposażeniem i majątkiem obiektu,
 • obsługa sprzedażowa (faktury, paragony, raporty),
 • zarządzanie gotówką,
 • automatyczne pobieranie danych z dokumentów,
 • drukowanie etykiet, pasków z kodami 2D,
 • pełny automatyzm rozliczeń,
 • konfiguralność w zależności od potrzeb użytkownika,
 • intuicyjność obsługi - ikony aktywne (kolorowe) i nieaktywne (szary),
 • podłączanie plików (np. zdjęcia, obrazki) do obiektów typu dokumenty, transakcje, indeksy, kontrahenci, itp.,
 • możliwość korzystania z ekranu dotykowego,
 • automatyczne wykonywanie kopii zapasowych,
 • generowanie dowolnych raportów i zestawień,
 • wersje wielozakładowe i wielopodmiotowe,
 • eksport obiektów do plików formatu: txt lub html,
 • definiowalne parametry i raporty, historia operacji,
 • wersja dla Biur Rachunkowych, UKSów i Stowarzyszeń,
 • system oparty na bazie MS SQL.
ksiegowosc

Księgowość

(KPiR, ewidencje, deklaracje, podatki)

Obszar Księgowość w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. W tym obszarze możemy także generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. Dostępna obsługa rozliczania obsługa rozliczania składek ZUS informuje o naliczeniach związanych z podatkiem dochodowym oraz automatycznie generuje deklaracje podatku dochodowego.
oblusga hoteli

Obsługa hoteli

Obszar systemowy Hotel służy do obsługi rezerwacji pokoi hotelowych. Rozbudowana funkcja konfiguracji takich parametrów jak pokoje, wyposażenie czy cenniki, a także przejrzysty grafik rezerwacji w prosty sposób usprawnia pracę osób w branży hotelarskiej. Dla klientów można prowadzić rachunki otwarte i rozliczać cały pobyt w ramach jednego rachunku. System jest konfigurowalny i prosty w obsłudze.

Raporty

Obszar zajmujący ważne miejsce w funkcjonalności całego systemu, w którym można zdefiniować i wygenerować praktycznie każdy raport. Raporty są edytowalne i istnieje możliwość ich eksportu do pliku różnych formatów, np.: Word, Excel czy PDF. System raportowania oszczędza cenny czas użytkowników, dzięki możliwości wglądu w gotowe do wykorzystania, zdefiniowane wcześniej raporty. Umożliwia dostęp do wszelkich danych znajdujących się w systemie.
Raporty
windows-application

Transakcje

(Rezerwacje, rachunki otwarte)

Moduł TRANSAKCJE służy do zarządzania obiektami zamkniętymi takimi jak obiekty sportowe, bary czy restauracje. Oferuje wiele konfigurowalnych funkcji, co przekłada się na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Zapewnia kompleksowe rozwiązania związane z całym procesem obsługi transakcji począwszy od wyboru taryf wejściowych, wyboru szafek, kontroli obłożenia miejsc na danym obiekcie, a skończywszy na obsłudze wyjścia z rozliczeniem transakcji. Moduł oferuję również obsługę kart klientów jak i zarządzanie zmianami pracowników, a także rozliczaniem ich czasu pracy. Obszar ten także umożliwia rezerwację powiązaną z transakcjami wejściowymi. System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, wagami i czytnikami kreskowymi. Do każdej z wymienionej funkcjonalności możemy stosować raporty wydruków czy zestawienia.

Rezerwacje

Moduł ten służy do rezerwacji miejsc na obiektach, np. sportowych. System oferuje dowolną konfigurację miejsc z odpowiednim ich rozmieszczeniem, a za pomocą funkcjonalnego i przejrzystego kalendarza rezerwacji daje możliwość monitorowania obłożenia poszczególnych miejsc na obiekcie. W parametrach tego modułu można definiować cenniki, a także tworzyć listę osób prowadzących zajęcia (trenerzy, animatorzy, instruktorzy) z opcją przypisywania ich do odpowiednich miejsc. Każdą rezerwację można aktywować, potwierdzić zamknąć i automatycznie rozliczyć, a system wystawi odpowiedni dokument sprzedaży.
rezerwacje
Magazyny

Magazyny

Dokumenty magazynowe mogą być automatycznie generowane w powiązaniu z innymi dokumentami lub tworzone ręcznie. Można definiować dowolny rodzaj dokumentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty magazynowe automatycznie aktualizują stany towarów, wyrobów lub materiałów. Partie towarów na magazynach tworzone na podstawie ceny zakupu a obsługa magazynu odbywa się metodą FIFO. W prosty sposób można wykonać inwentaryzację stanów na magazynach.

Majątek

(środki trwałe, wyposażenie, narzędziownia) Obszar Majątek służy do ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonanych na składnikach tego majątku. Podstawowymi funkcjami, które oferuje system są:

 • przechowywanie informacji o składnikach majątku trwałego,
 • dokonywanie operacji na składnikach majątku,
 • generowanie planów amortyzacji,
 • klasyfikowanie środków trwałych,
 • pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji i rozliczeniu
 • różnic inwentaryzacyjnych,
 • zarządzanie majątkiem czyli ewidencjonowanie wydań i zwrotów.
windows-application

Personel

(Kadry, Płace, ECP, e-deklaracje)

Moduł Personel ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. PERSONEL posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i zarządzania bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne obszary systemu. Moduł posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy. Wbudowane funkcjonalności ułatwiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują w sobie również funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS i e-Administracją.
Personel

Sprzedaż

Obszar ten umożliwia generowanie wszelkich dokumentów sprzedaży wraz z raportowaniem wyników. W prosty sposób można utworzyć również faktury walutowe, obcojęzyczne, korekty, duplikaty, inne niezbędne dokumenty. Wykorzystanie technologii „Przeciągnij i Upuść” pozwala w łatwy sposób przenosić pozycje pomiędzy wybranymi dokumentami. Można m.in. stworzyć fakturę z wybranych paragonów. Przy generowaniu dokumentu sprzedaży jest do dyspozycji kalkulator pomocny przy wyliczaniu marży lub zysku dla danej pozycji.
sprzedaz

Administracja

Narzędzie systemowe, które zapewnia bezpieczeństwo informacji, dzięki zdefiniowaniu profili użytkowników wraz z uprawnieniami do poszczególnych funkcji systemu oraz możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Funkcjonalność pozwala na zdefiniowanie niezbędnych słowników wykorzystywanych do pracy z programem, np. zdefiniowanie walut obcych (używanych we wszystkich raportach), które mogą być automatycznie wczytywane z Internetu. System w tym obszarze zapewnia możliwość ustawienia parametrów dotyczących działania poszczególnych modułów i funkcji, definiowania lub edytowania wydruków dokumentów systemowych. Użytkownik dodatkowo (jeżeli posiada odpowiednie uprawnienia) ma możliwość wglądu do historii operacji oraz łatwego wyszukiwania potrzebnych informacji.
administracja

Finanse-Księgowość

(Księga Handlowa)

Obszar ten stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania finansami. Każdy zdefiniowany zapis księgowy można wprowadzać, a następnie przeglądać i sortować według dowolnych kryteriów. System oferuje również wgląd do wartości zapisów na poszczególnych kontach z opcją przeglądania czy raportowania. Funkcjonalność systemu pozwala na prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, porównanie transakcji, definiowanie wielu planów kont czy tworzenie raportów finansowych. Poza podstawowymi raportami finansowymi (Rachunek Zysków i Strat, Bilans) można zdefiniować i utworzyć dowolny raport wg określonych kryteriów. Funkcjonalność obszaru umożliwia definiowanie dekretów, które pozwalają na automatyczne tworzenie zapisów księgowych ze wskazanych obszarów.
finanse-ksiegowosc
kontrachenci

Kontrahenci

(dostawcy, odbiorcy, partnerzy, banki)

Kontrahenci to odbiorcy, dostawcy, kooperanci, partnerzy, banki itp. Listę kontrahentów można dowolnie uzupełniać i grupować. Za pomocą dostępnych parametrów system umożliwia tworzenie dowolnych grup o określonych atrybutach, sortowanie i wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów, a także tworzenie relacji biznesowych czy planowanie kontaktów (CRM). Za pomocą funkcji rozliczeń kontrahentów system umożliwia kontrolę stanu finansów, rozliczanie należności jak i zobowiązań. Jest to dodatkowa opcja poza modułem finansowym. System oferuje również kontrolę nad dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi, co w dużej mierze usprawnia pracę sekretariatu, a także płynną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami.

Zakupy

Podobnie jak dokumenty sprzedaży tworzone są faktury zakupowe, w tym również w walutach obcych. W parametrach określane są maski i powiązania pomiędzy dokumentami. Można automatycznie wygenerować fakturę np. z zamówień do dostawców. Funkcjonalność systemu pozwala na pełne rozliczanie towarów złożonych (funkcjonalność ta może być przydatna przy rozliczaniu produkcji), jak i na przypisanie każdego dokumentu zakupu do Rejestru Sekretariatu (pisma przychodzące).
zakupy
Kasa i bank

Kasa i bank

Moduł pozwala na ewidencjonowanie płatności zarówno gotówkowych (obsługa kasy) jak i bankowych (obsługa wyciągów bankowych), a także oferuje możliwość generowania wszystkich niezbędnych wydruków (KP, KW, Raport Kasowy czy Raport Bankowy). Można zdefiniować i obsługiwać dowolną liczbę kas i banków. Podczas rejestrowania dokumentów płatności możliwe jest ich późniejsze rozliczenie z należnościami lub zobowiązaniami oraz zadekretowanie na kontach księgowych.
indeksy

Indeksy

(towary, usługi, materiały, wyroby, wyposażenie)

Indeks jest podmiotem obrotu i może występować zarówno jako towar, materiał, wyrób, półfabrykat, usługa, ośrodek trwały czy wyposażenie. Każdy indeks może być przypisany do klasy produktów zdefiniowanej uprzednio przez użytkownika. System oferuje możliwość wprowadzania zamienników towarów, a także podpinania zdefiniowanych wcześniej cenników. Produkty w systemie mogą być wprowadzane jako komplety, składające się z odpowiednich składników. Na liście indeksów system oferuje również szczegółowy podgląd na partie danego towaru jak i ilości zarezerwowane. Za pomocą funkcji menu szybkiej sprzedaży istnieje możliwość przygotowania prostego menu wyboru z produktami dostępnymi z listy służące do szybkiej sprzedaży z wykorzystaniem np. ekranów dotykowych.

Zamówienia

Obszar funkcjonalny przeznaczony do wspierania procesów związanych z generowaniem zamówień zarówno dla odbiorców jak i dostawców. Istnieje możliwość określenia zysku dla pozycji z oferty, weryfikacja dostępności towarów dla danego zamówienia oraz można wstępnie rezerwować towary pod realizację zamówienia. Funkcjonalność systemu pozwala na zdefiniowanie dokumentów zamówień, określenie rodzaju dokumentu, ustalenie maski do dokumentów, określenie czy wymagana jest rezerwacja oraz przypisywanie wcześniej zdefiniowanych wydruków. System umożliwia eksportowanie dokumentów do pliku różnych formatów np.: PDF, Word, Excel, TXT, HTML. Na podstawie zamówienia istnieje także możliwość generowania dokumentów magazynowych na potrzeby materiałowe, zgodnie ze zdefiniowanymi składnikami pochodzącymi z pozycji zamówień będących kompletem. Proces pobierania materiałów może odbywać się wielokrotnie poprzez wskazanie faktycznej ilości uruchamianej produkcji, a w końcowym etapie w powiązaniu z dokumentami kompletacji na przyjęcie wyrobów gotowych.
zamówienia

Bilety


Moduł Bilety wykorzystywany jest do sprzedaży biletów na obiekty typu: baseny, wyciągi narciarskie, muzea, itp. System oferuje definicję taryf wejściowych, obsługę kart dla klientów oraz przypisywanie odpowiednich praw dla osób nadzorujących pracę obiektów. W powiązaniu z obsługą bramek wejściowych jest doskonałym narzędziem do kontroli wejść i wyjść na dowolnym obiekcie zamkniętym z kontrolą dostąpu.
windows-application
windows-application

Karty


Moduł Karty zawiera listę kart klientów zdefiniowanych w systemie. Poza danymi podstawowymi właściciela mamy takie informacje jak ważność karty, opcje związane z rabatowaniem, wykupione usługi doładowań jak i obciążeń, a także całą historię użycia danej karty. Zdefiniowane w tym obszarze karty mogą być używane w innych miejscach systemu sBIZNES.